Příznivé ceny pro zákazníky

Umíme to, nízké ceny máme díky optimalizovaným provozním nákladům.

Objednejte si kontrolu kotle

Povinnost mít kontrolu kotle na pevná paliva dle zákona č.201/2012 Sb.

Zákazník na prvním místě

Individuálně přistupujeme ke všem servisům a kontrolám, každý zákazník je pro nás důležitý.

Provádíme kontroly kotlů

Výrobců kotlů na pevná paliva je mnoho, snažíme se vyhovět zákazníkům všech značek kotlů.

Měření a regulace

Nabízíme různá řešení měření a regulace kotelen na zakázku.

Kontrola termokamerou

Nabízíme kontroly termokamerou dle daného požadavku zákazníka.

Měření spalin analyzátorem

Nabízíme měření, kontrolu spalin a optimální nastavení kotle.

Poradenství na zakázku

Nabízíme individuální poradenství k danému typu kotle a MAR.

 

’Revize

Zanesené komíny

Během provozu nejúspornějších kotlů a kamen na pevná paliva vznikají stavy, kdy teplota spalin v celé spalinové cestě nebo v její části může poklesnout i pod rosný bod. Toto se promítá do praxe revizních techniků spalinových cest a návrhů komínů. Článek obsahuje stanovisko SKČR. ČÍST VÍCE …

’Přinášíme

pravidelne-kontroly-kotle

Pokud vytápíte plynem nebo pevnými palivy, máte zákonnou povinnost provádět pravidelné revize nebo kontroly. Ty se netýkají pouze majitelů elektrokotlů, které jsou konstrukčně jednodušší a neprobíhá v nich žádné spalování. Co vše je třeba udělat, abyste zbytečně neriskovali pokutu nebo bezpečnost, se dozvíte v tomto přehledu. ČÍST VÍCE …

’Omezení

hnede-uhli-konci

Článek popisuje úlohu uhlí v segmentu malých zdrojů tepla pro domácnosti. Podpora kotlů spalujících hnědé uhlí v rámci evropských dotací je v plném proudu, ale mnoho z těchto kotlů nevyhovělo požadavkům Evropské komise. Na druhou stranu chce Česká republika v dohledné budoucnosti významně chce snížit spalování hnědého uhlí v malých kotlích. Řeč je o českém antifosilním zákoně a nejen o něm. ČÍST VÍCE  …

’KOVARSON

prestavby-stavajicich-kotlu-na-tuha-paliva

Přestavbou kotle se rozumí úprava a inovace jakéhokoliv stávajícího kotle s ručním přikládáním na kotel automatický za pomocí univerzálního hořáku na uhlí, pelety a další materiály. U kotle navíc dojde ke zvýšení účinnosti v automatickém režimu. ČÍST VÍCE …

’Vše

drevni-peletky

Pelety dlouhodobě patří k nejlevnějším topivům. Náklady na vytápění pro průměrnou domácnost se stabilně drží pod cenami elektřiny, plynu a topného oleje. Jsou srovnatelné s cenami hnědého uhlí, které vyjde jen o málo levněji. V poměru cena / výkon jsou však pelety jednoznačně nejlepší nabídka na trhu s ohledem na vysoký komfort čistého a plně automatického vytápění. ČÍST VÍCE …

’Majitelé

revize-kotlu-na-televizi-nova

Majitelé kotlů na tuhá paliva mají poslední tři měsíce na to, aby si nechali udělat jejich revizi. Podle zákona je od roku 2017 povinnost mít zkontrolovaný kotel. Mnozí lidé o tom ale nevědí. Úřady po majitelích kotlů přitom už brzy budou chtít doklad o tom, že mají kotel v pořádku. Pokud ho mít nebudou, mohou dostat pokutu až 20 tisíc korun. ČÍST VÍCE ..

’První

Kotlíkové dotace bez uhlí

Kraje získají další peníze na výměny neekologických zdrojů tepla v rámci 1.výzvy kotlíkových dotací. U Evropské komise se MŽP podařilo vyjednat navýšení třímiliardové alokace 1. výzvy o dalších 10 %, tedy o 300 milionů korun. Řada krajů má již finance pro první kola kotlíkových dotací vyčerpány a přílivem nových prostředků mohou uspokojit ty žadatele, na které již peníze nezbyly. ČÍST VÍCE …

’Prohlášení

Prohlášení APTT

Okolnost, kdy existuje pochybnost o parametrech výrobku dodávaného na český trh a ten je následně prověřen pouze formálně, nikoliv s přezkoušením resp. přeměřením, v zemi výrobce, nepovažujeme za dostačující. ČÍST VÍCE ..

’Pyrrhovo

Kauza kotle

Na první pohled tak SFŽP dosáhlo objektivního a nezpochybnitelného vyřešení celé kauzy. Ovšem jak se zdá, místo zmírnění napětí zpráva spíše přilila olej do již tak rozbouřených plamenných diskuzí a otevřela spoustu nových poměrně nepříjemných otázek. ČÍST VÍCE …

’Pozor

Kontrola kotlů na pevná paliva

Povinnost první kontroly, která musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016, stanoví § 41 odst. 15 výše uvedeného zákona. Po tomto datu by měl být každý provozovatel schopen na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností tento doklad předložit. ČÍST VÍCE …

’Komíny

Krizové spalinové cesty

K upevnění „krizové legislativy“ došlo po 1. lednu 2016, kdy nabyl účinnosti nový zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky (zákon č. 320/2015 Sb.), a i např. novely krizového zákona a zákona o požární ochraně. ČÍST VÍCE …

’Kotlíkové

Attack jiné emisní třídy

Problémy podvodných uhelných kotlů zařazených do kotlíkových dotací, na který již upozorňovala řada odborníků nejen na stránkách TZB-info, již začaly ve velkém řešit sdělovací prostředky. ČÍST VÍCE …

’Kotlíkové

Kdo nemá své výrobky zařazeny na seznamu státem podporovaných zdrojů tepla, v programu pro který se vžil název „kotlíková dotace“, jako by nebyl. Přítomnost či nepřítomnost konkrétního kotle v této vybrané společnosti se rázem stala pro mnohé zákazníky prvotním kritériem výběru. ČÍST VÍCE …

’Zprávy

Kovarson s výrobci kotlů

Konkurence se obává společnosti KOVARSON s.r.o., a proto je v posledních letech společnost KOVARSON s.r.o. neprávem pomlouvána některými konkurenčními výrobci ať už na výstavách nebo na jejich vlastních školeních, přičemž se snaží shodit kvalitnější výrobky před samotnými zákazníky, odborníky i instalatéry. ČÍST VÍCE …

’SFŽP

Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji

Výrobci kotlů z Moravskoslezského kraje společně s Asociací podniků topenářské techniky nabádají veřejnost k obezřetnosti při výběru nového kotle. Na trhu jsou nevyhovující zahraniční kotle, na které se vztahují tzv. kotlíkové dotace, nijak ale nepřispějí ke zlepšení ovzduší, spíše naopak. Problém ohrožuje nejen princip a cíl kotlíkových dotací. ČÍST VÍCE …

’Co

Komín

Výměna zdroje vytápění v rámci Kotlíkových dotací je v plném běhu a ve většině případů si vyžádá i zásah do komínového tělesa. Náklady na rekonstrukci komína nebo výstavbu nového přitom mohou být také zahrnuty do uznatelných nákladů v rámci dotace. Každopádně požadavky nového spotřebiče na funkčnost komínového tělesa nelze podceňovat. ČÍST VÍCE …

’Dřevní

Evropa je největším světovým producentem pelet. V roce 2014 se zde vyrobilo 13,5 milionu tun pelet, což je zhruba 50 % celkové světové produkce. Tato produkce vykazuje plynulý nárůst během několika let s průměrným růstem 35 % mezi lety 2010 až 2013 a 11 % od roku 2013 do 2014. Produkce v EU uspokojuje hlavně trh s teplem. ČÍST VÍCE …

’Ekodesign,

Energetické štítky spotřebiteli poskytnou přehledně a jednoznačně informace o účinnosti, výkonu a spotřebě energie produktu, který si zvolili. Obsahují třídu energetické účinnosti, roční spotřebu energie, název výrobce, pro tepelná čerpadla navíc akustický výkon, resp. některé další údaje. ČÍST VÍCE …

’Vyprodukuje

Kotlíkové dotace a nevyhovující topidla

Koksovny jsou vnímány jako dominantní producent karcinogenního B(a)P. Výsledky spalovacích zkoušek, které byly realizovány na zkušebně Výzkumného energetického centra na VŠB-TU Ostrava ukazují, že také malá spalovací zařízení mohou vyprodukovat významné množství emisí PAU, potažmo B(a)P. ČÍST VÍCE …

’Kominíci

Kontrola komínů

Frekvenci kontroly a čištění spalinové cesty u kondenzačních plynových spotřebičů lze nově prodloužit až na 2 roky a kominík může dostat pokutu za neodbornou či nedbalou práci. I to jsou novinky ve vyhlášce č. 34/2016 Sb. a v novelizovaném požárním zákoně, které platí od nového roku. ČÍST VÍCE …

’Kotlíková

Komínový tah

Dobře provozované moderní kotle na pevná (tuhá) paliva mají vyšší účinnost, tedy míru využití energie paliva, než kotle staré konstrukce. Opravdu v novém kotli spálíte méně paliva než ve starém? Tato „kotlíková kalkulačka“ vám umožní orientačně vypočítat, kolik a zda vůbec ušetříte za topnou sezónu. ČÍST VÍCE …

’Hnědé

Hnědé uhlí

Znečištění ovzduší prachovými částicemi představuje závažný problém pro lidské zdraví a životní prostředí. Negativní působení ultrajemných prachových částic (částice s rozměrem menším než 100 nm) na lidské zdraví závisí např. na počtu částic, měrném povrchu částic, respirabilitě a schopnosti vázat další chemické sloučeniny (např. PAH). Příspěvek shrnuje poznatky získané při spalovacích zkouškách hnědého uhlí v malých spalovacích zařízeních. ČÍST VÍCE …

’Komíny,

Kouř z komínu

Na zkušebně Výzkumného energetického centra bylo provedeno v různých typech kotlů a kamnech více než tisíc spalovacích zkoušek s tuhými palivy. Na základě jejich výsledků se autoři v tomto článku snaží definovat čtyři základní parametry, které nejvíce ovlivní kvalitu spalování a množství emisí znečišťujících látek. ČÍST VÍCE …

CLOSE
CLOSE